VĂN HÓA CHĂM NINH THUẬN

Từ ngày 12/9/2019, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa Chăm Ninh Thuận” phục vụ nhân dân và du khách. Với 76 hình ảnh và 200 hiện vật được chia thành 8 chủ đề gồm: Người Chăm Ninh Thuận; Đồ dùng sinh hoạt, lao động sản xuất và săn bắt; Trang phục truyền thống; Nhạc cụ truyền thống; Nghề làm gốm truyền thống Chăm Bàu Trúc; Nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; Văn tự Chăm; Đồ tự khí và kiến trúc Chăm.

Nghề dệt cổ truyền của người Chăm Ninh Thuận

       Trưng bày chuyên đề “Văn hóa Chăm Ninh Thuận” góp phần làm phong phú, đa dạng văn hóa đại gia đình các dân tộc Việt Nam, đồng thời tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của người Chăm, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng.


Nghề gốm cổ truyền của người Chăm Ninh Thuận


Đây cũng là dịp để hai đơn vị tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tuyên truyền quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của mỗi đồng bào dân tộc đến đông đảo du khách gần xa khi đến với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Trưng bày nhằm phục vụ đông đảo nhân dân trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước đến hết ngày 12/12/2019.

TT