TRIỂN LÃM SÁCH, ẢNH TƯ LIỆU “ĐẮK LẮK - 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)” TẠI BẢO TÀNG TỈNH ĐẮK LẮK

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), đồng thời tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 26/6, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Thư viện tỉnh sẽ khai mạc Triển lãm sách, ảnh tư liệu với chủ đề “Đắk Lắk - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”.

Với không gian 300m2, dự kiến sẽ có khoảng 120 hình ảnh tư liệu và 1.000 đầu sách trưng bày trong dịp này, được bố trí thành 4 chủ đề: Chủ đề 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các hình ảnh tư liệu; Chủ đề 2: Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ đề 4: Sách tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh. Thông qua Triển lãm sách, ảnh tư liệu, du khách có thể hình dung được quá trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk; kết quả hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là những thành tựu bứt phá trong những năm gần đây. Triển lãm cũng góp phần đưa chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Sách xây dựng đát nước phồn vinh theo di chúc của Người


Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020


Lễ bàn giao nhà tình thương tại xã Cư Suê


Cán bộ, nhân dân xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar đập heo đất tiết kiệm

Phòng Truyền thông