BẢO TÀNG TỈNH ĐẮK LẮK TRƯNG BÀY TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN LẮK

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột và Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ 3 năm 2019, từ ngày 24 – 25/6, tại Hội trường Khách sạn Daruko, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột”.

Cũng trong dịp này, từ ngày 27 - 28/6, tại huyện Lắk, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện Lắk trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc huyện Lắk”. Với những hình ảnh, hiện vật đặc trưng về văn hóa của các dân tộc thiểu số. Trưng bày nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sự sáng tạo và giữ gìn các giá trị di sản văn hóa, phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa trong phát triển đời sống hiện nay. Góp phần chung tay bảo tồn, phát huy di sản văn hoá dân tộc Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.
Các đại biểu tham quan trưng bày của Bảo tàng tỉnh tại Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Krông Pắc lần thứ III năm 2019

Phòng Truyền thông