KHAI MẠC TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ “DẤU ẤN THỜI GIAN”

Ngày 19/4/2024, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn thời gian”.

Triển lãm giới thiệu 51 tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Phạm Xuân Quang, Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk - Phó Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk. Cắt băng khai mạc triển lãm
Ông Đinh Một, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng họa sĩ Phạm Xuân Quang
Đại biểu và du khách tham quan triển lãm

 

Với 34 tác phẩm tranh cổ động, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại”; “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!”,... Trong đó có nhiều tác phẩm được sử dụng phổ biến tại tỉnh Đắk Lắk và toàn quốc; tham gia nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật và đạt được những giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) và tỉnh Đắk Lắk; bên cạnh tác phẩm tranh cổ động là 17 tác phẩm tranh sơn dầu, tranh bột màu, tranh khắc cao su, ... thể hiện tư duy sáng tạo, nỗ lực tìm tòi, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và xu hướng hội nhập, nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của các dân tộc Việt Nam, từ đó thấy được tài năng cũng như sự đóng góp của họa sĩ Phạm Xuân Quang đối với những hoạt động của ngành Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.


Triển lãm phục vụ khách tham quan từ ngày 19/4/2024- 10/5/2024.

GDTT