Tin tức sự kiện


CHIẾN DỊCH KỲ NGHỈ HỒNG NĂM 2020 TẠI XÃ DLIÊ YA, HUYỆN KRÔNG NĂNG

Ngày 05/7/2020, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Cụm Thi đua số 9 - Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức các hoạt động của Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo huyện Krông Năng, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, đại diện Cụm thi đua số 9; đại diện Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHIẾN DỊCH KỲ NGHỈ HỒNG NĂM 2020 TẠI XÃ DLIÊ YA, HUYỆN KRÔNG NĂNG
HỘI NGHỊ KHOA HỌC XÂY DỰNG “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK  GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

HỘI NGHỊ KHOA HỌC XÂY DỰNG “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

Sáng ngày 03/7/2020, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị khoa học xây dựng “Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.


HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ngày 01/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
NGHỀ DỆT CHIẾU CỦA NGƯỜI ÊĐÊ BIH, HUYỆN KRÔNG ANA

NGHỀ DỆT CHIẾU CỦA NGƯỜI ÊĐÊ BIH, HUYỆN KRÔNG ANA

Nghề dệt chiếu của người Êđê Bih không biết có tự bao giờ, nhưng thói quen sử dụng chiếu để nằm hoặc ngồi tiếp khách của người Ê đê đã có từ lâu đời.


HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẦN THỨ III - NĂM 2020

Chiều ngày 24/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk lần thứ III, năm 2020.

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẦN THỨ III - NĂM 2020

Tin tức sự kiện

CHIẾN DỊCH KỲ NGHỈ HỒNG NĂM 2020 TẠI XÃ DLIÊ YA, HUYỆN KRÔNG NĂNG

CHIẾN DỊCH KỲ NGHỈ HỒNG NĂM 2020 TẠI XÃ DLIÊ YA, HUYỆN KRÔNG NĂNG

Ngày 05/7/2020, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Cụm Thi đua số 9 - Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức các hoạt động của Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo huyện Krông Năng, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, đại diện Cụm thi đua số 9; đại diện Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC XÂY DỰNG “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK  GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

HỘI NGHỊ KHOA HỌC XÂY DỰNG “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

Sáng ngày 03/7/2020, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị khoa học xây dựng “Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ngày 01/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

NGHỀ DỆT CHIẾU CỦA NGƯỜI ÊĐÊ BIH, HUYỆN KRÔNG ANA

NGHỀ DỆT CHIẾU CỦA NGƯỜI ÊĐÊ BIH, HUYỆN KRÔNG ANA

Nghề dệt chiếu của người Êđê Bih không biết có tự bao giờ, nhưng thói quen sử dụng chiếu để nằm hoặc ngồi tiếp khách của người Ê đê đã có từ lâu đời.

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẦN THỨ III - NĂM 2020

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẦN THỨ III - NĂM 2020

Chiều ngày 24/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk lần thứ III, năm 2020.

Sưu tập hiện vật

SƯU TẬP CỒNG CHIÊNG

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

SƯU TẬP TRANG SỨC

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

SƯU TẬP TƯỢNG NHÀ MỒ

Huyện EaH’leo và Huyện Krông Năng

Video hoạt động