Tin tức sự kiện


HỘI NGHỊ BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ KHAI QUẬT KHẢO CỔ TẠI DI CHỈ THÁC HAI

Ngày 07/5/2021, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ tại Di chỉ Thác Hai, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ KHAI QUẬT KHẢO CỔ TẠI DI CHỈ THÁC HAI
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ BẢO TÀNG 18/5/2021

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ BẢO TÀNG 18/5/2021

Hưởng ứng các hoạt động của ICOM Việt Nam hướng tới Kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2021, Cục Di sản văn hóa có Công văn số 185/DSVH-QLBNT&TTTL ngày 23/03/2021, gửi các đơn vị trong hệ thống bảo tàng Việt Nam đưa ra một số định hướng để các bảo tàng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng gắn với nhiệm vụ thường xuyên năm 2021.


ĐẮK LẮK PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2615/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

ĐẮK LẮK PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Công văn số 3743/UBND-KGVX, ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19


NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC SƯU TẦM Ở BẢO TÀNG CÔNG LẬP

Sưu tầm tư liệu, hiện vật có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Bảo tàng, có thể được xem là khâu tiền đề và xuyên suốt cho toàn bộ hoạt động của Bảo tàng, gắn liền với các khâu công tác khác tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh nhằm đảm bảo cho Bảo tàng ra đời, tồn tại và phát triển. Như một quy luật tất yếu - không có tư liệu, hiện vật thì không thể xây dựng được Bảo tàng.

NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC SƯU TẦM Ở BẢO TÀNG CÔNG LẬP
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY  NGHỆ THUẬT “MÚA SẠP” CỦA NGƯỜI THÁI

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT “MÚA SẠP” CỦA NGƯỜI THÁI

Cách đây gần 30 năm, người Thái di cư từ tỉnh Nghệ An vào lập nghiệp tại Buôn Thái, xã Ea Kuêh, (huyện Cư M’gar) chiếm 95% dân số. Trong những năm qua, nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc (trong đó có múa sạp) vẫn được người dân nơi đây giữ gìn và phát huy, một phần để vơi đi nỗi nhớ quê hương, một phần để nét văn hóa truyền thống của dân tộc không bị mai một.

Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ KHAI QUẬT KHẢO CỔ TẠI DI CHỈ THÁC HAI

HỘI NGHỊ BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ KHAI QUẬT KHẢO CỔ TẠI DI CHỈ THÁC HAI

Ngày 07/5/2021, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ tại Di chỉ Thác Hai, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ BẢO TÀNG 18/5/2021

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ BẢO TÀNG 18/5/2021

Hưởng ứng các hoạt động của ICOM Việt Nam hướng tới Kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2021, Cục Di sản văn hóa có Công văn số 185/DSVH-QLBNT&TTTL ngày 23/03/2021, gửi các đơn vị trong hệ thống bảo tàng Việt Nam đưa ra một số định hướng để các bảo tàng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng gắn với nhiệm vụ thường xuyên năm 2021.

ĐẮK LẮK PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ĐẮK LẮK PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2615/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Công văn số 3743/UBND-KGVX, ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC SƯU TẦM Ở BẢO TÀNG CÔNG LẬP

NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC SƯU TẦM Ở BẢO TÀNG CÔNG LẬP

Sưu tầm tư liệu, hiện vật có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Bảo tàng, có thể được xem là khâu tiền đề và xuyên suốt cho toàn bộ hoạt động của Bảo tàng, gắn liền với các khâu công tác khác tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh nhằm đảm bảo cho Bảo tàng ra đời, tồn tại và phát triển. Như một quy luật tất yếu - không có tư liệu, hiện vật thì không thể xây dựng được Bảo tàng.

Sưu tập hiện vật

SƯU TẬP CỒNG CHIÊNG

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

SƯU TẬP TRANG SỨC

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

SƯU TẬP TRỐNG ĐỒNG

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Video hoạt động