THÔNG BÁO SỐ: 394/TB-BT, 15/9/2020 CỦA BẢO TÀNG ĐẮK LẮK

Về việc thực hiện Công văn số 8137/UBND-KGVX, ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về gỡ bỏ hạn chế việc tập trung đông người trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19